เด็ก 3 ขวบ ไม่ควรฝึกแต่การเขียน การอ่าน การเข้าสังคม ระเบียบวินัย การรอคอย-1

การฝึกเด็ก 3 ขวบ ไม่ควรฝึกแต่การเขียน การอ่าน การเข้าสังคม ระเบียบวินัย การรอคอย ก็เป็นสิ่งจำเป็น

ปัจจุบันนี้การรับเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 เริ่มต้นที่อายุ 3 ขวบ พ่อแม่อยากให้มีการฝึกเด็ก 3 ขวบแล้วเหมือนกัน จากเดิมที่กำหนดไว้ว่าต้องเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ตอนอายุ 4 ขวบ พ่อแม่ก็จะฝึกเด็ก 3 ขวบซะแล้ว จึงทำให้จิตแพทย์เป็นห่วงว่าเด็กเรียนเร็วเกินไป จะขาดการเรียนรู้ด้านอื่นๆ เช่น ด้านการเข้าสังคม, ระเบียบวินัยและการรอคอย เพราะอย่างที่รู้ๆกันว่าตอนนี้เป็นสังคมแห่งการแข่งขัน พ่อแม่ผู้ปกครองต่างพาลูกไปเรียน ให้อ่านออกเขียนได้ ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก เพื่อที่จะสอบเข้าเรียนในโรงเรียนมีชื่อได้ โดยจิตแพทย์ก็เป็นห่วง กลัวว่าการแข่งขันเหล่านี้ จะทำให้เด็กมีปัญหาในระยะยาว

แพทย์หญิงกาญจนา  คูณรังษีสมบูรณ์ แสดงความเป็นห่วงถึงเรื่องนี้ว่า หากเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ตอนอายุ 3 ขวบ เรื่องการเรียนการสอนไม่ควรจะเป็นแค่การฝึกอ่าน เขียน แต่ควรมีเรื่องของการฝึกระเบียบวินัย การรอคอย การเข้าสังคมด้วย เพราะการฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เป็นการฝึกขั้นพื้นฐาน ที่จะทำให้เด็กมีนิสัยติดตัวเขาไปจนโต

เด็ก 3 ขวบ ไม่ควรฝึกแต่การเขียน การอ่าน

ภาพจาก https://www.thaihealth.or.th

ส่วนการที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้ลูกไปเรียนอ่าน เขียน ตั้งแต่ยังเล็ก เพราะเกรงว่าลูกจะตามเด็กคนอื่นไม่ได้ หรือกลัวว่าลูกจะอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้นั้น เป็นเรื่องที่น่าเป็นกังวลมาก เพราะมันเป็นการฝืนธรรมชาติของเด็ก เด็กเล็กควรได้รับการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ควรให้เขาได้ขีดเขียนอย่างเป็นอิสระ ใช้จินตนาการ ไม่ใช่การเรียนแบบจริงจัง บังคับให้เขาเขียนตัวอักษร สุดท้ายแล้วจะกลายเป็นการปิดกั้นความคิด จินตนาการและพัฒนาการของเด็กเอง

คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลไปเลยว่าลูกจะอ่าน เขียนไม่ได้ เพราะตามอายุของเด็กแล้ว เด็กจะเริ่มอ่าน เขียนได้ ตอนอายุ 5 ขวบ จึงไม่จำเป็นที่จะรีบให้ลูกเรียนเร็วเกินไป มันไม่เกิดผลดีต่อเด็กเลย ส่วนคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่อยากให้ลูกฝึกภาษาที่ 2 อย่างภาษาอังกฤษ ก็ไม่ต้องจับลูกมานั่งอ่าน เขียนภาษาอังกฤษ แต่ให้สอดแทรกภาษาอังกฤษไปในชีวิตประจำวันของลูกเอา อย่างตื่นนอนมา ก็พูด “Good Morning” กับลูก ก่อนนอนก็พูด “Good Night”เปิดเพลงภาษาอังกฤษ เล่านิทานภาษาอังกฤษให้ลูกฟัง เป็นต้น เด็กจะได้รู้สึกถึงความแปลกใหม่และได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปในตัวด้วยค่ะ