บาปจากการยืมเงิน

บาปจากการยืมเงินแล้วไม่คืน

หลายคนมักประสบปัญหากับการที่ให้คนอื่นยืมเงินแต่เขาไม่คืน และอยากรู้ว่าคนที่ไม่คืนเงินจะได้รับผลกรรมอย่างไรบ้าง วันนี้เราก็มีบทความจากคุณดังตฤณ หรือ คุณศรันย์ ไมตรีเวช นักคิดนักเขียนแนวธรรมะ ที่ได้เขียนหัวข้อ ยืมเงินแล้วไม่คืน จะได้รับผลกรรมอย่างไร ในเพจ Dungtrin มาให้อ่านกัน การยืมเงินแล้วไม่คืนผลที่ได้รับอาจไม่เหมือนกัน ต้องดูที่กรรมของแต่ละคน เพราะรูปแบบของกรรมแปรเปลี่ยนไปตามเจตนารวมถึงความสามารถที่จะทำให้สำเร็จตามเจตนาด้วย

บางคนยืมเงินแล้วตั้งใจจะคืนแน่นอน และอาจมีข้อสัญญาว่าจะคืนเงินให้ได้เมื่อไหร่ ดอกเบี้ยจะให้หรือไม่ พอได้เงินคืนตามที่ตกลงกันไว้ ก็คือความผูกพันในทางดี น่าเชื่อถือ ฝ่ายคนให้ก็ถือว่าได้บุญเพราะให้โอกาสคน ฝ่ายรับก็ถือว่าได้บุญเพราะทำตามที่ตกลงไว้ มีความสุขกันทั้งคู่

บางคนก็ยืมเงินแล้วตั้งใจจะคืน แต่มีเหตุให้ยังคืนเงินไม่ได้ อย่างนี้ถือว่าไม่ได้ตั้งใจโกง ไม่ผิดศีลข้อ 2 แต่ผลกรรมจะเกิดขึ้นทันทีในชาตินี้ คือความทรมานใจ การขาดความนับถือตัวเอง และไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของคนอื่น ส่วนผลในชาติต่อไปก็เหมือนกับที่ทำในชาตินี้ คือ เงินที่ให้คนอื่นยืมจะไม่ได้คืนทันที เพราะเหตุสุดวิสัยของลูกหนี้

ยืมเงินแล้วไม่คืน

ภาพจาก https://money.kapook.com

บางคนยืมเงินด้วยความตั้งใจ แต่ไม่รับปากว่าจะคืนเมื่อไหร่ คิดแค่ว่าเดี๋ยวมีจะให้ แบบก้ำๆกึ่งๆ กลายเป็น “เดี๋ยวจะคืน” เป็น “ไม่คืนดีกว่า” เอาได้ง่ายๆ พอถึงจุดหนึ่งคนจำพวกนี้จะลืมความสัมพันธ์เก่าๆหมด พอเห็นว่ามีตัวเลขในบัญชีเยอะก็นึกเสียดาย ความตระหนี่เข้าครอบงำจิตใจ รู้สึกไม่อยากจะคืน ผลกรรมที่เขาได้รับคือมีจิตใจอ่อนแอ คิดอะไรแบบเด็กๆอยู่บนเส้นทางของความเหลวไหล วันหนึ่งอาจมีทรัพย์เยอะ พออีกวันทรัพย์ก็จะหายไปราวกับความฝัน

บางคนยืมเงินแล้วตั้งใจจะไม่คืนตั้งแต่แรก แต่มาหว่านล้อมว่าจะคืนเงินอย่างนั้นอย่างนี้พร้อมกับดอกเบี้ยแบบมหาศาล ที่มายืมก็เพราะอยากประชดธนาคารที่ให้กู้ยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกิน กรณีนี้ถือว่าผิดศีลข้อ 2 แบบเต็มๆ เพราะขึ้นต้นเจตนามาก็ถือเอาทรัพย์แล้ว แถมยังผิดศีลข้อ 4 อีกด้วย ฉะนั้นกรรมของคนประเภทนี้คือ จะมีโอกาสเสียทั้งสิทธิ์เสียทั้งทรัพย์ เสียทั้งชื่อเสียง ถูกใส่ร้าย หรือถูกต้มตุ๋น ล่อลวงสารพัด

สำหรับคนที่ถูกโกงเมื่อทวงบ่อยๆเข้าแล้วไม่ได้คืน ฟ้องก็แล้ว แต่ก็ไม่สำเร็จ ก็เหลือแต่กรรมทางใจคิดเสียว่าเขาทำอย่างไรกับเราก็จะได้รับผลกรรมแบบนั้น อยู่ที่เราจะเลือกต่อเวรหรือหยุดเวร กรรมทางโลกเหมือนต้องยกเงินให้เขาไปฟรีๆ แต่ทางธรรมคือยกหนี้กรรมให้เขาไปแบกรับแทน ในเมื่อมีตัวแทนตัวตายมารับช่วงถึงที่แล้ว เราสมควรแค้นเขาหรือขอบคุณ?