คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี

10 คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรีก็มี อยู่บ้านแล้ว ต้องเติมความรู้

ปิดเทอมแบบนี้ แถมเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ยังมาระบาดอีก จะออกไปไหนก็ไม่ได้ อยู่บ้านสบายสุด ไม่ต้องกลัวว่าจะเจอเชื้อโรค ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทำในสิ่งที่อยากทำ ไม่ว่าจะนอนทั้งวัน, ดูหนัง, ดูซีรี่ย์, เล่นเกม, วาดรูป หรือใครอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมโดยการหาคอร์สเรียนออนไลน์ก็ทำได้เช่นกัน เพราะปัจจุบันนี้สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกรวมถึงในไทยต่างก็พากันเปิดคอร์สเรียนออนไลน์กันเพิ่มมากขึ้น การเรียนก็เหมือนกับเรียนในห้องเรียนนั่นแหละ เพียงแต่เปลี่ยนมาเรียนที่บ้านแทน แล้วมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้เรียนสามารถพูดคุยตอบโต้กับผู้สอนได้ มีการทำแบบฝึกหัด และการสอบ พอเรียนจบคอร์สมีเกียรติบัตรให้ด้วย
คอร์สเรียนออนไลน์เหล่านี้ถึงแม้เราจะไม่ใช่นักศึกษาก็สามารถสมัครเรียนได้ บางคอร์สก็เสียค่าใช้จ่ายในการเรียน แต่คอร์สที่ให้เรียนฟรีก็มี ถือว่าเป็นโอกาสอันดีจริงๆที่ช่วงวิกฤตแบบนี้ เราจะได้กอบโกยความรู้ได้อย่างเต็มที่ ว่าแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่ามีที่ไหนเปิดคอร์สเรียนออนไลน์กันบ้าง เผื่อมีคอร์สที่เราสนใจจะได้สมัครเรียนกันเลย

1. การเงินส่วนบุคคล (Personal Finance) – มหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่องการเงินเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นสำหรับทุกคน วิชานี้จะสอนเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินและการลงทุน โดยนำเสนอการวางแผนทางการเงินแบบเบื้องต้น และการวางแผนทางการเงินโดยใช้โปรแกรม Excel หลังจากนั้นจะเน้นเรื่องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ตามแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่า อีกทั้งมีการนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการลงทุน และในช่วงท้ายของการเรียนจะมีการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนมาสอนด้วย เช่น Jitta.com และ Gurufocus.com เป็นต้น
ค่าเล่าเรียน : ฟรี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : thaimooc.org

2. การออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Based Graphics Design) – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปัจจุบันเรานิยมสื่อสารด้วยภาพกันเป็นหลัก คนที่ทำกราฟิกเป็นจึงได้เปรียบมากในการสื่อสารหรือใช้งานในเชิงธุรกิจต่างๆ วิชานี้จะเน้นด้านหลักการพื้นฐานต่างๆ ในงานออกแบบเพื่อการสื่อสาร โดยเนื้อหาจะครอบคลุมทั้งงานด้านการออกแบบ ทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ เน้นการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยงานให้ออกมาสวยงามและน่าสนใจยิ่งขึ้น
ค่าเล่าเรียน : ฟรี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : thaimooc.org

3. การถ่ายภาพเบื้องต้น (Basic Photography) – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

เป็นอีกหนึ่งวิชาที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เนื้อหาที่เรียนจะเป็นเรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น เรียนรู้พื้นฐานต่างๆของการถ่ายภาพ, การถ่ายภาพให้ออกมาสวย, การจัดวางองค์ประกอบ เทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่างๆ รวมไปถึงการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพหลังถ่ายภาพเสร็จด้วย เรียกว่าลงเรียนวิชานี้ได้ครบจบเรื่องการถ่ายภาพแน่นอน
ค่าเล่าเรียน : ฟรี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : thaimooc.org

4. การถ่ายภาพขั้นสูงเพื่องานโฆษณา (Advanced Photography for Advertising) – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คอร์สออนไลน์ถ่ายรูป

ภาพจาก https://www.scholarship.in.th/

เนื้อหาที่สอนจะเป็นเรื่องการถ่ายภาพขั้นสูงเพื่องานโฆษณา โดยจะพาผู้เรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและอุปกรณ์ ไปจนถึงแนวโน้มของวงการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา วิชานี้จะเริ่มเรียนตั้งแต่กระบวนการคิดและการทำงานในการสร้างงานและขั้นตอนการลงมือทำ เทคนิคในการถ่ายภาพรูปแบบต่างๆ เช่น การถ่ายภาพบุคคล ภาพแฟชั่น ภาพสินค้า ไปจนถึงการใช้โปรแกรมในการตกแต่ง
ค่าเล่าเรียน : ฟรี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : thaimooc.org

5. ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน (English for Office) – มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คนที่จะลงเรียนวิชานี้ต้องมีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมาก่อน โดยวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ผังองค์กร ตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบ การใช้อุปกรณ์สำนักงาน ศึกษาสำนวนและรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงานที่หลากหลาย วิเคราะห์และอภิปรายการทำงานกับชาวต่างชาติ ฝึกสนทนาในสถานการสมมุติต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เช่น การทักทาย, การโต้ตอบสนทนาทางโทรศัพท์ในสถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น
ค่าเล่าเรียน : ฟรี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : thaimooc.org

6. ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Linguistics) – มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้เรียนวิชานี้ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษก่อนถึงจะเรียนได้อย่างเข้าใจ โดยวิชานี้จะศึกษาแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษซึ่งประกอบด้วยสัทศาสตร์, สัทวิทยา, วิทยาหน่วยคำ, วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์โดยผ่านกิจกรรมการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ค่าเล่าเรียน : ฟรี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : thaimooc.org

7. การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ (Product Design for Entrepreneur) – มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการเหมาะมากสำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ เพราะบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่เป็นตัวช่วยให้สินค้าของเราขายดี วิชานี้จะเรียนตั้งแต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ความเข้าใจการพิมพ์ ไปจนถึงการออกแบบกล่อง ซอง ถุง ฉลาก และสิ่งที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ตัวเนื้อหาวิชายังครอบคลุมรายละเอียดบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ไปจนถึงความเข้าใจเรื่องกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้วย
ค่าเล่าเรียน : ฟรี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : thaimooc.org

8. การสร้างหน้าเว็บเบื้องต้นด้วย HTML และ CSS – มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

คนที่จะลงเรียนวิชานี้ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็ได้ เพียงแค่มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ก็ลงเรียนได้แล้ว โดยเนื้อหาวิชาจะเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการทำงานของเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บทบาทของมาตรฐาน HTML และ ใช้ CSS เพื่อกำหนดการแสดงผลของหน้าเว็บ เมื่อจบคอร์ส สามารถใช้ HTML Element พื้นฐานเพื่อบรรยายเนื้อความบนหน้าเว็บได้อย่างเหมาะสมตามความหมายของ Element นั้นๆ มีความเข้าใจกฎเบื้องต้นของ CSS เพื่อกำหนดการแสดงผลของหน้าเว็บได้
ค่าเล่าเรียน : ฟรี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : thaimooc.org

9. จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน (Psychology and Daily Life) – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คอร์สเรียนออนไลน์ไม่เสียตัง

ภาพจาก https://www.bloggang.com/

จิตวิทยาหลายคนอาจมองเป็นเรื่องไกลตัว จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆ เรียนวิชานี้จะทำให้เราเข้าใจตัวเองในเรื่องนิสัย, อารมณ์, บุคลิกภาพ, การพัฒนาตัวเอง, การควบคุมตนเองและจิตวิทยากับการเข้าใจผู้อื่น ในเรื่องมนุษยสัมพันธ์และมิตรภาพ, ความรักและชีวิตคู่ และความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว และจิตวิทยากับสังคม ในเรื่องอิทธิพลทางสังคม และการทำงานกลุ่ม
ค่าเล่าเรียน : ฟรี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : thaimooc.org

10. ความรู้เบื้องต้นการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ (Introduction to Data Analytics on Social Media) – มหาวิทยาลัยรังสิต

สื่อสังคมออนไลน์ถือว่ามีอิทธิพลมากในปัจจุบัน ในเชิงธุรกิจก็ด้วยเช่นกัน ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์, วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์, วิธีการสกัดข้อมูลขนาดใหญ่จากสื่อสังคมออนไลน์, ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์เบื้องต้น, วิธีการวิเคราะห์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจ
ค่าเล่าเรียน : ฟรี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : thaimooc.org