แม่และเด็ก

ความรู้ทั้งแม่และเด็ก คนท้อง วิธีเลี้ยงลูก แก้ปัญหาเรื่องลูก แหล่งเรื่องรู้สำหรับเด็ก การฝึกลูก การสอนลูก อาหารเด็ก

เด็ก 3 ขวบ ไม่ควรฝึกแต่การเขียน การอ่าน การเข้าสังคม ระเบียบวินัย การรอคอย-1

ปัจจุบันนี้การรับเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 เริ่มต้นที่อายุ 3 ขวบ พ่อแม่อยากให้มีการฝึกเด็กอ่านต่อ