แม่และเด็ก

ความรู้ทั้งแม่และเด็ก คนท้อง วิธีเลี้ยงลูก แก้ปัญหาเรื่องลูก แหล่งเรื่องรู้สำหรับเด็ก การฝึกลูก การสอนลูก อาหารเด็ก

เด็ก 3 ขวบ ไม่ควรฝึกแต่การเขียน การอ่าน การเข้าสังคม ระเบียบวินัย การรอคอย-1

ปัจจุบันนี้การรับเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 เริ่มต้นที่อายุ 3 ขวบ พ่อแม่อยากให้มีการฝึกเด็กอ่านต่อ

อาหารเด็ก

ลูกน้อยในวัยต่ำกว่า 5 ขวบเป็นช่วงที่เด็กกำลังมีพัฒนาการต้องการกิจกรรมและการเล่นมากขึ้น จึงอ่านต่อ

อาชีพคุณแม่

การจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้โตได้นี่ต้องใช้เงินมากเลย คุณแม่บางคนก็เลือกที่จะไปทำงานนอกบ้านเพอ่านต่อ