ความรัก

ความรู้และวิธีการต่างๆที่เกี่ยวกับความรัก ไม่ว่าจะเป็น การบอกรัก การง้อแฟน การกอด การจูบ การให้ของขวัญ การให้ดอกไม้ การแต่งงาน

พบพ่อแม่แฟนครั้งแรก

เมื่อความรักเติบโตไปแต่ละขั้น ก็ต้องมาถึงจุดที่ต้องไปพบพ่อแม่แฟนครั้งแรก เชื่อว่าสาวๆคงตื่อ่านต่อ