หมวดหมู่: ท่องเที่ยว

ถูกยกเลิกเครื่องบิน

อุตส่าห์มีวันหยุดยาวทั้งที แล้วก็มีตั๋วเครื่องบินเตรียมบินในเร็วๆนี้แล้วด้วย แต่สายการบินดอ่านต่อ

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

หากพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองไทย แน่นอนว่าทุกคนต้องนึกถึงวัด เพราะวัดของไทยนั้นมีสถาปอ่านต่อ