ปัญหาตั๋วเครื่องบิน

ถูกยกเลิกเครื่องบิน

อุตส่าห์มีวันหยุดยาวทั้งที แล้วก็มีตั๋วเครื่องบินเตรียมบินในเร็วๆนี้แล้วด้วย แต่สายการบินดอ่านต่อ